ما چقدر مرفه هستیم؟

رفاه چیست؟

در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف «رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی است كه در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به منظور نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد» مقبولیت بیشتری دارد.آیا متری هست که با آن بتوان رفاه را اندازه گیری کرد؟

Read more

عباس میرزا در غُربت‌ستان: اینا چه به درد می خورن؟

اخیرا نامه ای دیداری از عباس میرزایی به دستمون رسیده در گِل‌ گیر کرده، میگذاریم شاید گِلش گُل شود.

«شماها چونید؟ من خوب و ناچونم این روزها. نیازمند به کمکی هستم خَزوار.

دارم می روم که کریستف کلمب دنیای خویش شوم. سخت است اما شدنیست.

Read more

مشاهدات پادپرسیا

در دو هفته ی گذشته، دو پست برای شنیدن نکات قابل بهبود دنیای اطرافمون گذاشتیم، چند نفر منظورمان را فهمیدند و برایمان مشاهداتشان را کامنت گذاشتند. مشاهده‌ هایی که تا الان از پادپرسیای عزیز گرفتیم را در زیر لیست کردیم تا یکی یکی مسیر بهبود را برایشان پیش ببریم. توضیح اضافی ترتیب در این لیست هیچ معنایی ندارد:

Read more

اوضاع در لاپادپرس سال ۱۲۳ پ.پ

بعد از سالیان سال، در دیار لاپادپرسیان، کودکی دیده به جهان گشود، عباس میرزا نام. ژن لاپادپرسی اش در تقسیمات کروموزومی دچار شکست و سپس واژگونی گشته بود به طوری که او را به یک لالاپادپرسی۱ دیگرگون کرده بود، و از همین روی منفور قوم و خویشانش بود.

عباس میرزا پادپرسی، که بچه های کوچه صدایش میزدن پپی، عطش پرسیدن داشت، عشق دیدن دنیا از دریچه چشم دیگران و شور شنیدن تجربه هایشان. اوایل سوالات ساده می پرسید: چرا من منفورم؟ چرا بچه ها در گل کوچک، راهم نمی دهند ؟ و … .
اما با گذشت زمان سوالاتش پیچیده تر شد، مثلا وقتی همراه پدرش به ماهیگیری می رفتند، می پرسید: چرا قایقها شناور می‌مانند؟ چرا ماهی ها در آب خفه نمی شوند؟ چرا ما ماهی گیری میکنیم؟ چرا آسمان تغییر رنگ داد؟ گل قرمزی که من می بینم را تو چقدر قرمز می بینی؟

Read more

سرانجام زباله ها

دو هفته پیش‌تر در شبکه ی مشکل گشای پادپرس به موضوع دریاچه ی شیرابه ی لندفیل کهریزک حمله کردیم. حاصل کار، تعداد زیادی پرسش، مقادیر بسیاری تجربه از شهرهای مختلف و در نهایت ایده هایی بود که برای بهبود وضعیت زباله های ایران داده شده بود. در ادامه محتوای مختلفی که توسط کاربرهای پادپرس به اشتراک گذاشته شده را به صورت جمع بندی شده ملاحظه میکنید:

Read more