آسمون ما؟ یا آسمون اونا؟

آسمون ما؟ یا آسمون اونا؟

از تجربه موفق اصفهان در دو سال اخیر برای کاهش آلودگی هوا خبر دارید؟ تلاشی که منجر شد تعداد روزهای سالم در اصفهان از 75 روز در سال 92 به 198 روز در سال 94 افزایش پیدا کنه. می دونید در این تلاش چند گروه و سازمان درگیر بودند؟ حدود 30 سازمان اجرایی و البته که سازمان های مردم نهاد. این طرح جامع با پیشرفت 60 درصدی همراه بود. حدس می زنید از بین این سی و چند سازمان کدوم ها موفق به اجرای 100 درصدی تعهدات خودشون شدند؟ بله، سازمان های مردم نهاد!

Read more