تولید سیمان از دی اکسید کربن هوا، به روش مرجان ها

تولید سیمان از دی اکسید کربن هوا، به روش مرجان ها

تولید سیمان به روش سنتی نیازمند ترکیب کردن مصالح آهکی، رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی در دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد است. علاوه بر این که این مواد اولیه را باید از دل طبیعت بیرون کشید، ایجاد چنین حرارتی منجر به تولید میزان زیادی دی اکسید کربن و تشدید گازهای گل خانه ای میشود که سهم مهمی در گرم شدن زمین دارد.این در حالیست که مرجانهای دریایی، سیمانی مقاومتر و بهتر از سیمانی که ما می سازیم، می سازند. بعلاوه این که آنها نه تنها دی اکسید کربن تولید نمی کنند، بلکه از دی اکسید کربن موجود در هوا هم استفاده می کنند.

Read more

سرانجام زباله ها

دو هفته پیش‌تر در شبکه ی مشکل گشای پادپرس به موضوع دریاچه ی شیرابه ی لندفیل کهریزک حمله کردیم. حاصل کار، تعداد زیادی پرسش، مقادیر بسیاری تجربه از شهرهای مختلف و در نهایت ایده هایی بود که برای بهبود وضعیت زباله های ایران داده شده بود. در ادامه محتوای مختلفی که توسط کاربرهای پادپرس به اشتراک گذاشته شده را به صورت جمع بندی شده ملاحظه میکنید:

Read more