آیا می‌توانیم ماشین ابدی بسازیم؟

آیا می‌توانیم ماشین ابدی بسازیم؟

در رمان «خدایگان خود» (The Gods Themselves) اثر ایزاک آسیموف، شیمیدانی گمنام در سال 2070 به بزرگترین کشف تمام دوران دست می‌یابد؛ «پمپ الکترونی» که به طور نامحدود بدون نیاز به منبع خارجی، انرژی تولید می کند. تاثیر این کشف چنان عمیق است که او به عنوان بزرگترین دانشمند تمام دوران شناخته می شود. درحالیکه تمام منابع متداول انرژی از قبیل انرژی های نفت و گاز و زغال سنگ و انرژی هسته ای و تجدیدپذیر به کناری گذاشته شده اند، جهان از انرژی رایگان لبریز شده است. Read more