عباس میرزا در غُربت‌ستان: اینا چه به درد می خورن؟

اخیرا نامه ای دیداری از عباس میرزایی به دستمون رسیده در گِل‌ گیر کرده، میگذاریم شاید گِلش گُل شود.

«شماها چونید؟ من خوب و ناچونم این روزها. نیازمند به کمکی هستم خَزوار.

دارم می روم که کریستف کلمب دنیای خویش شوم. سخت است اما شدنیست.

Read more

مشاهدات پادپرسیا

در دو هفته ی گذشته، دو پست برای شنیدن نکات قابل بهبود دنیای اطرافمون گذاشتیم، چند نفر منظورمان را فهمیدند و برایمان مشاهداتشان را کامنت گذاشتند. مشاهده‌ هایی که تا الان از پادپرسیای عزیز گرفتیم را در زیر لیست کردیم تا یکی یکی مسیر بهبود را برایشان پیش ببریم. توضیح اضافی ترتیب در این لیست هیچ معنایی ندارد:

Read more