میوه ی موثر برای صنایع هوافضا

میوه ی موثر برای صنایع هوافضا

یه روز پاییزی دارین راه میرین و به یه درخت ۲ متری پرتقال میرسین که زیرش پرتقال هایی ریخته. چه سوالی از خودتون میپرسین؟ اگه نیوتن زمان خودتون باشین، میگین «چرا پرتقال ها بعد از جدا شدن از درخت میفته رو زمین؟». Read more