مشاهدات پادپرسیا

در دو هفته ی گذشته، دو پست برای شنیدن نکات قابل بهبود دنیای اطرافمون گذاشتیم، چند نفر منظورمان را فهمیدند و برایمان مشاهداتشان را کامنت گذاشتند. مشاهده‌ هایی که تا الان از پادپرسیای عزیز گرفتیم را در زیر لیست کردیم تا یکی یکی مسیر بهبود را برایشان پیش ببریم. توضیح اضافی ترتیب در این لیست هیچ معنایی ندارد:

Read more